Dębica: Czy dojdzie do odwołania starosty?

 

Już juro radni zdecydują o losie szefa powiatowego samorządu Andrzeja Reguły i całego zarządu. Glosować będą nad wnioskiem złożonym przez 14 radnych z PiS, RiS i Wspólnoty Ziemi Dębickiej na początku lipca o jego odwołaniu. Jak przypominają rajcy, niezadowolenie dotyczy braku współpracy z opozycją i niezrozumiałych decyzji kadrowych starosty.

– Bardzo złe relacje z radnymi i fatalny poziom zarządzania powiatem – wymienia Piotr Chęciek i PiS. – Czarę goryczy przelały ostatnie decyzje kadrowe starosty. Powodują one zamieszanie w oświacie, a RiS bardzo poważnie podchodził do spraw szkolnictwa – zaznacza z kolei Mateusz Smoła przewodniczący rady. Wniosek radnych negatywnie oceniła komisja rewizyjna, a jaka będzie decyzja radnych dowiemy się tuż po 8.30. Na sesji rajcy mają także wybrać drugiego wiceprzewodniczącego rady, po tym jak w lipcu zrezygnował z tej funkcji Roman Ciszek.

Posłuchaj relacji:

Anna Zboch