Dębica: Starosta uratował stołek

 

Mimo, że pod wnioskiem o odwołanie Andrzeja Reguły podpisało się 14 radnych, to już w samym tajnym głosowaniu było tych głosów 13. Aby odwołać starostę i cały zarząd potrzebnych było 15 radnych.

Wniosek za odwołaniem starosty i zarządu złożyli wspólnie radni Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty Ziemi Dębickiej oraz koalicjanta starosty Ruchu Integracji Społecznej na początku lipca. W tajnym głosowaniu już takiej zgodności rajców nie było, bo za odwołaniem Andrzeja Reguły głosowało 13 radnych, przeciw było 9, jedna osoba wstrzymała się od głosu i został oddany jeden głos nieważny.

– Trzeba być konsekwentnym w swoich działaniach – komentował głosowanie Leszek Bieniek, radny Wspólnoty Ziemi Dębickiej. – Trzeba uszanować decyzję radnych, ale nie rozumiem zachowania ludzi, którzy najpierw podpisują się pod wnioskiem, a później nie są konsekwentni. Decyzje radnych z ulgą przyjął natomiast sam zainteresowany. Myślę, że radni nie ulegli presji i naciskom. Uważam, że zrobiliśmy wiele dobrego i jeszcze wiele mamy szansę zrobić. – dodał radny Bieniek

Po tym głosowaniu Andrzej Reguła złożył wniosek formalny o przerwanie sesji i ponowne jej zwołanie na 23 sierpnia. Wówczas ma być wybrany drugi wiceprzewodniczącego rady, po tym jak w lipcu zrezygnował z tej funkcji Roman Ciszek.

Posłuchaj relacji:

Anna Zboch