Diecezja: Zmarł ks. Michał Dziedzic

 

Emerytowany proboszcz parafii Przybysławice, rezydent w parafii Szalowa spoczął na cmentarzu w Szalowej.

Ks. Michał Dziedzic urodził się 14 września 1934 roku w Wyskitnej. Pochodził z parafii Polna. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 roku, w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 29 września 1957 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Kamienica, Cmolas, Podegrodzie, Lubcza, Rożnów, Łęki Górne, Laskowa, Sękowa i Otfinów. W latach 1985 – 1999 pełnił urząd pierwszego proboszcza nowo utworzonej parafii Przybysławice. Po złożeniu w 1999 roku urzędu proboszcza zamieszkał jako rezydent w parafii Rytro. Od 2006 roku mieszkał w parafii Szalowa.

Kuria Diecezjalna w Tarnowie