Diecezja: zostań stypendystą Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza

 

Do 15 września można się jeszcze starać o stypendia z Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza. Jeżeli spełni się kryteria to pomoc w nauce może potrwać nawet kilka lat. Dzięki hojności ofiarodawców do grona stypendystów w nowym roku szkolnym może dołączyć ok. dwudziestu pięciu nowych osób.

– Na pomoc mogą liczyć uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a ich sytuacja rodzinna, materialna jest trudniejsza.  Od roku Fundacja wspiera stypendiami uczniów co miesiąc przez czas trwania nauki szkolnej – mówi ks. Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji.

Fundacja ma aktualnie ok. 45 stypendystów. – Dedykujemy młodym także solidny program wychowawczy i formacyjny, który ma na celu m.in. poznanie patrona – abp. Jerzego Ablewicza – dodaje ks. Tomasz Lelito.

Obok wyników w nauce, dochodu na rodzinę pod uwagę brane są także szczególne sytuacje, jak choroba czy sieroctwo. Ponadto uczniowie powinni angażować się w życie parafii, gdzie mogą działać w różnych grupach religijnych.

Fundacja może wspierać młodzież dzięki funduszom przekazywanym przez indywidualnych ofiarodawców. Pieniądze pochodzą też z ofiar składanych podczas udzielania sakramentu bierzmowania oraz Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Wnioski pobrane ze strony internetowej Fundacji należy składać lub wysyłać do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Ks. Tomasz Lelito, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.

Posłuchaj ks. Tomasza Lelito:

Ewa Biedroń