Nawojowa: Jest uchwała w sprawie nadania nazw ulicom

 

Nowe nazewnictwo ma ułatwić poruszanie się po gminie. Do tej pory numery domów przy poszczególnych ulicach były nadawane losowo – to utrudniało dotarcie np. karetki lub kuriera pod odpowiedni adres.

Główna ulica przebiegająca przez Nawojową będzie mieć dwie nazwy. – Od Urzędu Gminy w kierunku Nowego Sącza – ul. Nowosądecka, a w kierunku Krynicy  – ul. Krynicka. Droga powiatowa w kierunku Starego Sącza będzie nazwana ul. Starosądecką, w kierunku Żeleźnikowej – ul. Podkamienną, a do Bączej Kuniny – ul. Zamkową – tłumaczy wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa.

Pojawi się też wiele nazw związanych z tradycyjnym nazewnictwem w poszczególnych regionach. – Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia i Przedszkole będzie się mieścić przy ul. Ogrodowej. Przy stadionie będzie ul. Lipowa. Dwie nazwy będą nawiązywać też do nazwisk osób związanych z Nawojową – ul. s. Julii Rodzińskiej i ul. ks. Stanisława Kruczka – byłego proboszcza Nawojowej – dodaje Stanisław Kiełbasa.

Nowe nazwy ulic będą obowiązywać od przyszłego roku. Do tego czasu mieszkańcy mają czas na załatwienie formalności związanych ze zmianą adresu w dokumentach. Za miesiąc wszystkie domy w miejscowości powinny zostać przypisane do nowych numerów. Wójt zapowiada też wprowadzenie nazw ulic w innych miejscowościach w gminie m.in. w Frycowej.

Maria Mółka