Dębica: Poradnia onkologiczna jeszcze w tym roku?

Dębicki szpital czyni starania, aby utworzyć oddział dziennej chemioterapii, ale zanim to się stanie uruchomiona zostanie poradnia onkologiczna. Zielone światło dla jej utworzenia dali radni powiatowi, którzy przyjęli zmianę statutu szpitala. – Otrzymaliśmy zalecenia od profesora Janusza Rolskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chemioterapii, żeby najpierw utworzyć poradnie zanim uruchomimy oddział chemioterapii. – tłumaczy Przemysław Wojtys dyrektor ZOZ-u. Jest to niezbędne aby pacjenci między zabiegami, potrzebujący konsultacji nie musieli wyjeżdżać w „świat”, a mieli lekarza na miejscu. Profesor Rolski obiecał, że sprowadzi do nas odpowiednich fachowców do prowadzenia poradni.  Teraz te zmiany statutu musi jeszcze zatwierdzić wojewoda podkarpacki, aby szpital mógł startować do konkursu ogłoszonego przez NFZ. Być może poradnia ruszy jeszcze w tym roku. Ma w niej przyjmować lekarz trzy razy w tygodniu.

Posłuchaj Przemysława Wojtysa