Tarnów: Będzie zmiana planu zagospodarowania przy Krakowskiej

Przy obecnych zapisach przedsiębiorcy mają związane ręce. Nie dają im one możliwości rozbudowy i rozwijania swoich usług. Pasy zieleni wokół infrastruktury technicznej, mowa o rurociągach czy kablach elektrycznych, ograniczają także mieszkańców.

Urzędnicy obiecują, że to się zmieni i pasy zostaną zawężone. Podczas prac nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przyległego do ulicy Krakowskiej, między Czerwoną a wjazdem na 94-kę, mieszkańcy mogą cały czas zgłaszać swoje wnioski. – Gdy plan powstanie, będzie już za późno – mówi Jacek Czarnik, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego w magistracie.

Są wypadki, w których osoby mają ograniczone władanie na swoich nieruchomościach. Są również takie wnioski, gdzie dotychczasowe przeznaczenie usługowe w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej  im nie odpowiada i chcą je zmienić na mieszkaniowe. Jest to teren w części używany już usługowo, a w części stanowiący zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o złym stanie technicznym albo pustostany po starych budynkach mieszkalnych. W związku z powyższym, wychodzimy również naprzeciw wnioskom mieszkańców, w których oczekują polepszenia warunków jeśli chodzi o realizację inwestycji budowlanych i mieszkaniowych – dodaje Jacek Czarnik.

Plan zagospodarowania powinien być gotowy za około rok.

Posłuchaj Jacka Czarnika:

Jadwiga Kozioł