Radłów: Szkoła muzyczna receptą na problemy zespołu szkół?

 

Czy szkoła muzyczna w Radłowie uratuje tamtejszy zespół szkół? Władze gminy czynią starania o utworzenie takiej placówki, która miałaby się mieścić w budynku obecnej szkoły.

Samorządowcy z gminy Radłów, którzy nie pozwolili powiatowi na zamknięcie obiektu uważają, że placówce muzycznej towarzyszy spore zainteresowanie i może być ona szansą na utrzymanie kompleksu oświatowego w tym miejscu. – Być może jedna szkoła uratuje drugą i poprawi nabór – mówi Zbigniew Karciński, wicestarosta tarnowski. – To inicjatywa i pomysł burmistrza. To on będzie ją tworzył i prowadził, a nie powiat tarnowski. My bezpłatnie przekażemy budynek. Sam pomysł otwarcia takiej placówki jest logiczny. Starostwo wspierać będzie działania samorządu gminy Radłów w sprawach tworzenia i pozyskiwania pieniędzy w ministerstwie – dodaje.

Jak informowaliśmy, Zespół Szkół w Radłowie mający od kilku lat problem z naborem uczniów, miał być powolnie wygaszany. W ostatniej chwili samorząd gminy Radłów porozumiał się z tarnowskim starostwem, by dać szkole jeszcze jedną szansę. Powiat postawił jednak dwa warunki. Jednym z nich było przekazanie na rzecz placówki 150 tysięcy złotych w dwóch ratach.

radlow_zespolszkol

Obecnie w placówce uczy się 86 uczniów, w tym 16 w pierwszej klasie. Współpracę między dwiema szkołami – ponadgimnazjalną oraz muzyczną widzi dyrektor zagrożonej likwidacją placówki Anna Golec. – Jest szansa na to, jeżeli zajęcia w szkole muzycznej będą się rozpoczynać od godziny 14.30. Uczniowie technikum będą realizować zajęcia do południa, natomiast muzycy będą się kształcić do popołudniu do godziny 20 czy 21. To zależy wiele od tego, jak będzie ustalony harmonogram zajęć – mówi Anna Golec.

Radni jednogłośnie podczas ostatniej sesji zdecydowali o przekazaniu 100 tysięcy złotych na ratowanie radłowskiej szkoły. Brakująca kwota ma wpłynąć w lutym 2017 roku. Natomiast na funkcjonowanie szkoły muzycznej samorząd gminy Radłów musi przeznaczyć 200 tysięcy złotych. To pozwoli na zakup instrumentów muzycznych, natomiast naukę w pełni finansować ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Póki co, nie ma jeszcze zgody resortu na uruchomienie placówki artystycznej.

Posłuchaj Zbigniewa Karcińskiego:

Posłuchaj Anny Golec:

Grzegorz Golec