Bp Leszkiewicz uczestniczył w kursie formacyjnym dla nowych biskupów

Siedmiu biskupów z Polski wzięło udział w kursie formacyjnym w Rzymie.  Na spotkanie przybyło niemal 150 mianowanych w ostatnim czasie biskupów z całego świata. W tym gronie był także bp Leszek Leszkiewicz z Tarnowa.

Odbywający się co roku w Rzymie kurs formacyjny dla nowych biskupów to cykl wykładów, rozmów oraz wspólna modlitwa. Stolica Apostolska organizuje takie kursy od 15 lat. Biskupi spotkali się m.in. z Papieżem i z kard. Marcelem Ouelletą, prefektem Kongregacji ds. Biskupów. Ojciec Święty zachęcał ich do wprowadzania Bożego miłosierdzia w duszpasterstwo ich diecezji.

W czwartek, 15 września polscy biskupi, którzy przybyli na kurs, koncelebrowali Mszę św. przy grobie Jana Pawła II.

Info, foto www.episkopat.pl