Diecezja: Czy dialog islamu z katolicyzmem jest możliwy?

 

Ten temat porusza uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Akcję Katolicką w Gródku nad Dunajcem. – Temat islamu we współczesnym świecie musi być wciąż żywy. Tymi słowami bp Andrzej Jeż zwrócił się do wiernych w Gródku nad Dunajcem, w którym w ramach dorocznego Dnia Społecznego Akcja Katolicka zorganizowała konferencję Katolicyzm a islam – specyfika dialogu w kontekście problemów związanych z uchodźcami.  –Odkąd powstał islam jako religia, to spotkanie międzyreligijne ma wciąż miejsce. Myślę, że rozległa informacja na temat islamu wśród naszych katolików, daje nam możliwość spojrzenia w sposób obiektywny na tę religie i na jej oddziaływania we współczesnym świecie – podkreślił ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

– Musimy zastanowić się nad relacjami między chrześcijaństwem, a islamem – dodał duchowny.

Spotkanie odbyło się w Centrum Rekolekcyjnym Arka. Rozpoczęła je Msza święta, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Wykład wygłosił ks. prof. Waldemar Cisło z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tomasz Bryndal