Diecezja: Rada Kapłańska – „Tak” dla V Synodu Diecezji Tarnowskiej

„Tak” dla V Synodu Diecezjalnego. Taka jest decyzja Rady Kapłańskiej. Był to jeden z potrzebnych warunków do rozpoczęcia Synodu, przewidziany w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Z decyzji Rady Kapłańskiej cieszy się biskup tarnowski Andrzej Jeż, który uważa, że nadszedł czas, by zwołać kolejny Synod w diecezji. Ostatni, czwarty Synod odbył się trzydzieści lat temu.

– Decyzja Rady Kapłańskiej zapadła jednomyślnie. To otwiera następne kroki w tej procedurze „rodzenia się” Synodu, jego rozwoju, później jego dokumentów i odnowy duchowej Kościoła diecezjalnego – dodaje biskup.

W najbliższym czasie, biskup tarnowski Andrzej Jeż napisze list pasterski, który będzie zapowiedzią zwołania Synodu. Wtedy też ma zostać podana data.

Synod może potrwać kilka lat. Bp Jeż chciałby, aby zaangażował on wszystkich wiernych i duchownych. Dyskusje o przyszłości Kościoła tarnowskiego mają się odbywać m.in. w parafiach i dekanatach.

Synod diecezjalny ma nie tylko wymiar duszpasterski, ale również pociąga za sobą konsekwencje prawne porządkujące i ukierunkowujące życie Kościoła lokalnego.

Ewa Biedroń 

Posłuchaj biskupa Andrzeja Jeża: