Dieceja: Alumni będą kwestować na cmentarzach

 

Na cmentarzach diecezji tarnowskiej będą zbierane ofiary na utrzymanie tarnowskiego seminarium i kolejne remonty tej uczelni. 1 listopada na około czterystu nekropoliach kwestować będą alumni, a także członkowie ruchów i stowarzyszeń. Taka zbiórka jest organizowana w diecezji od 20 lat.

Na początku zbieraliśmy ofiary na rozbudowę seminarium- budowę nowego gmachu i kaplicy. Teraz ciągle są potrzeby na bieżące funkcjonowanie i remonty – mówi rektor ks. Andrzej Michalik.

W budynku, który powstał jako pierwszy w ramach nowych obiektów, mieszkamy już 16 lat. Co roku w wakacje jedno piętro jest malowane. Prace prowadzone są także w starej części seminarium, gdzie znajduje się budynek dydaktyczny. Do tego dochodzi codzienne funkcjonowanie – ogrzewanie, wyżywienie. Każdego dnia w seminarium przygotowuje się ok. 600 posiłków. Gromadzimy też fundusze na odnowienie elewacji – mówi rektor.

Obok ofiar zebranych na cmentarzach 1 listopada, w diecezji są także składki na rzecz seminarium. Ponadto uczelnię wspierają członkowie Towarzystwa Przyjaciół WSD a także kapłani. Dużą pomocą są także płody rolne przekazywane przez rolników diecezji tarnowskiej.

W tarnowskim seminarium przygotowuje się do kapłaństwa ok. 170 alumnów. Każdego dnia wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego modli się za ludzi, którzy wspierają uczelnię. – Dziękuję za każdą formę wsparcia seminarium zarówno materialną jak i duchową, za ofiarowane cierpienie i podejmowane ofiary duchowe – dodaje rektor WSD.

Posłuchaj rektora WSD, ks. Andrzeja Michalika:

 

Ewa Biedroń