Diecezja tarnowska ma nowych diakonów

Diecezja tarnowska ma nowych diakonów

28 alumnów piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w Dąbrowie Tarnowskiej i Chomranicach. Diakoni przyjmują na siebie poważne zobowiązania do zachowania celibatu, posłuszeństwa biskupowi i do odmawiania brewiarza. – Od tego momentu już nie należę do siebie – mówi diakon Łukasz Mikoś.  – Całkowicie należę do Pana Boga i do Kościoła. To wyraża się chociażby w przyrzeczeniu posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Od tego momentu kieruję się wolą Kościoła, a nie tym co ja chcę i…

Więcej