Tarnów: Ostre ruchy personalne w Urzędzie

Tarnów: Ostre ruchy personalne w Urzędzie

  Odwołanie zastępcy prezydenta Henryka Słomki – Narożańskiego to decyzja prezydenta Romana Ciepieli, który w miejsce poprzedniego zastępcy, powołał Jadwigę Stankiewicz dotychczasową dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa. Ze stanowiskiem pełnomocnika ds. kultury pożegnała się również Krystyna Latała. – Zmiany, choć już pewne, wchodzą w życie od poniedziałku, 16 maja – mówi Grzegorz Pulit, pełnomocnik prezydenta ds komunikacji społecznej. Nieoficjalnie mówi się, że odwołania zastępcy prezydenta Henryka Słomki-Narożańskiego od dłuższego czasu domagała się opozycja…

Więcej