Tarnów: Remont III LO z problemami

Tarnów: Remont III LO z problemami

  Trudno znaleźć wykonawcę na remont III LO – inwestycja może się opóźnić, a jubileusz najlepszej tarnowskiej szkoły średniej lada chwila. Do pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił. Ruszył drugi. W tym roku zaplanowano remont elewacji budynku od strony Mickiewicza oraz ogrodzenia przy głównym. Jeżeli i tym razem nikt się nie zgłosi, urzędnicy – by rozwiązać problem – chcą wykorzystać możliwość, jaką daje ustawa – prawo zamówień publicznych. – Jeżeli nam się nie uda po raz…

Więcej

Tarnów: III LO ma windę dla niepełnosprawnego ucznia

Tarnów: III LO ma windę dla niepełnosprawnego ucznia

  III Liceum, jako pierwszy stary budynek w Tarnowie, ma windę dla niepełnosprawnych. Od września będzie mógł z niej korzystać nowy uczeń szkoły, prymus z Gimnazjum nr 1 w Tarnowie, który porusza się na wózku inwalidzkim. – Warto było dla niego zamontować windę. Nasz nowy uczeń jest niepełnosprawny fizycznie, ale uzdolniony umysłowo – mówi Jan Ryba, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. – Będzie u nas taki uczeń, który od urodzenia ma porażenie mięśni. To bardzo…

Więcej

Tarnów: W których szkołach najlepsze wyniki matur?

Tarnów: W których szkołach najlepsze wyniki matur?

  Tarnowskie licea jednymi z najlepszych w Małopolsce. Wskazują na to wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości najlepiej wypadł w Liceum Społecznym, a także w III i w I Liceum Ogólnokształcącym. Dyrektor trzeciego ogólniaka Jan Ryba liczy, że dzięki dobrym wynikom, szkoła będzie w setce najlepszych w Polsce. – Jeśli policzymy sobie średnią ważoną ze wszystkich przedmiotów zdawanych podczas tegorocznej matury, w naszej szkole oraz innych placówkach województwa małopolskiego, to zajmujemy trzecią pozycję. Przełoży się to na…

Więcej

Tarnów: Czy mniej prestiżowe szkoły mogą mieć problem z naborem?

Tarnów: Czy mniej prestiżowe szkoły mogą mieć problem z naborem?

  Wszystkie szkoły średnie przygotowały swoje indywidualne oferty edukacyjne i walczą o uczniów. Dane wskazują jednak, że młodzież najczęściej aplikuje do tych najbardziej znanych placówek. – Każda szkoła ma swój charakter, swój pomysł i to decyduje o tym, czy cieszy się zainteresowaniem czy nie. Jakość pracy nauczyciela też ma duże znaczenie, nic nie przychodzi samo – mówi Jadwiga Skolmowska, dyrektor I LO w Tarnowie. Największa konkurencja w dostaniu się do wybranej klasy to w tym…

Więcej