PPT: Dziś dzień pokuty przed spotkaniem z Maryją [ZDJĘCIA]

PPT: Dziś dzień pokuty przed spotkaniem z Maryją [ZDJĘCIA]

  Zanim wejdą do Częstochowy zatrzymają się w Jerychu. Właśnie to miejsce z Pisma Świętego będzie towarzyszyć pątnikom PPT w przeddzień wejścia na Jasną Górę. W codziennych rozważaniach metodą lectio divina pojawi się postać Zacheusza, który wspiął się na drzewo żeby zobaczyć Jezusa wjeżdżającego do miasta. Dodatkowo dziś specjalną oprawę Mszy św. przygotowują alumni seminarium w Tarnowie. – Będzie to dziękczynienie za Krzyż Chrystusa – wyjaśnia ks. Piotr Łabuda. – Będziemy chcieli w czasie tego…

Więcej