Tarnów: Domagają się ponownego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Mościcach

Tarnów: Domagają się ponownego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Mościcach

  Nadal niespokojnie w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach. Grono pedagogiczne i rodzice uczniów nie zgadzają się z opinią prezydenta miasta, że w placówce spada poziom nauczania i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.  Są zdziwieni wypowiedziami władz miasta. Na dowód przedstawiają wyniki ostatnich egzaminów i średnią ocen. Są zgoła inne niż te prezentowane podczas spotkania z szefem samorządu. Dodają również, że są zadowoleni z wyników nauczania, jakie osiągają ich dzieci. – Jestem zadowolona z…

Więcej

Tarnów: Kontrowersje wokół wyboru dyrektora szkoły w Mościcach

Tarnów: Kontrowersje wokół wyboru dyrektora szkoły w Mościcach

  Kontrowersje wokół wyboru dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnowie – Mościcach. To Barbara Kuklewicz, dotychczasowa dyrektorka Gimnazjum Nr 4, ma od września pokierować tą ponadgimnazjalną placówką. Została ona wskazana przez prezydenta miasta i zaakceptowana przez małopolskiego kuratora oświaty. Obecny dyrektor Marek Smoła, który jako jedyny przystąpił do konkursu, ale nie uzyskał większości głosów komisji. – Były dwa wyjścia z tej sytuacji – podkreśla Bogumiła Porębska, dyrektor wydziału edukacji w tarnowskim magistracie. – Powołać na…

Więcej