Nawojowa: Jest uchwała w sprawie nadania nazw ulicom

Nawojowa: Jest uchwała w sprawie nadania nazw ulicom

  Nowe nazewnictwo ma ułatwić poruszanie się po gminie. Do tej pory numery domów przy poszczególnych ulicach były nadawane losowo – to utrudniało dotarcie np. karetki lub kuriera pod odpowiedni adres. Główna ulica przebiegająca przez Nawojową będzie mieć dwie nazwy. – Od Urzędu Gminy w kierunku Nowego Sącza – ul. Nowosądecka, a w kierunku Krynicy  – ul. Krynicka. Droga powiatowa w kierunku Starego Sącza będzie nazwana ul. Starosądecką, w kierunku Żeleźnikowej – ul. Podkamienną, a do…

Więcej