Tarnów: 25 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie [ZDJĘCIA]

Tarnów: 25 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie [ZDJĘCIA]

  25 diakonów przyjęło w Tarnowie święcenia kapłańskie. Jeden z nich należy do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri, a pozostali są diecezjalnymi duchownymi. Nowi kapłani mają za sobą sześć lat formacji, nauki, praktyk, kurs duszpasterski, a niektórzy byli na misyjnych stażach. – Będziemy służyć Bogu i ludziom. – W kapłaństwie jest takie ładne słowo jak posłuszeństwo i tym trzeba się kierować w posłudze duszpasterskiej. – Kapłan powinien iść za Chrystusem. Wszystko zależy od woli Bożej…

Więcej