Tarnów: Źle zabezpieczone budowy

Tarnów: Źle zabezpieczone budowy

  Tylko w lutym inspektorzy pracy nałożyli około 20 mandatów i wiele pouczeń w zakresie prowadzenia prac budowlanych. Najwięcej nieprawidłowości jest podczas dorywczych robót na wysokościach. Pracownicy pracują np. bez żadnych zabezpieczeń. – Prace są wykonywane w miejscach ogólnie dostępnych bez środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej, bez zabezpieczenia. Prace nie są odgrodzone, często do pomieszczeń innych użytkowników emitowane są pyły, hałas – mówi Benedykt Zygadło, szef Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. Podczas zimowej przerwy pracodawcy…

Więcej

Tarnów: PIP potwierdza – były nieprawidłowości w firmie z Mościc

Tarnów: PIP potwierdza – były nieprawidłowości w firmie z Mościc

  Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości podczas dwóch kontroli firmy z Mościc – dowiedział się reporter RDN. Przedstawiciele tarnowskiej delegatury w czasie pierwszej wizyty w kwietniu 2016 roku, zwrócili uwagę na uchybienia. – Dotyczyły one stanowisk pracy, pomieszczeń oraz urządzeń i maszyn w hali produkcyjnej – przyznaje Benedykt Zygadło, kierownik tarnowskiej delegatury Państwowej Inspekcji Pracy. – W trakcie kontroli, pracodawca wyeliminował część nieprawidłowości związanych z wyciekami oraz porządkiem na stanowiskach pracy, a także składowaniem materiałów….

Więcej

Tarnów: Warunki pracy trudne do uwierzenia – interwencja RDN [ZDJĘCIA]

Tarnów: Warunki pracy trudne do uwierzenia – interwencja RDN [ZDJĘCIA]

  Przeciekający dach, woda po kostki i niskie temperatury – to codzienność zatrudnionych w firmie produkującej płyny eksploatacyjne do samochodów oraz chemię domową. Mieści się ona w Mościcach na terenie zamkniętym. Z interwencją zgłosili się do RDN Małopolska bezradni pracownicy. Przekonują, że rozmowy z kierownictwem nic nie dają, a na dowód przebywania w warunkach, będących zagrożeniem dla zdrowia, pokazują zdjęcia. Z ich relacji wynika ponadto, że w miesiącach zimowych temperatura w hali produkcyjnej spada poniżej…

Więcej