Tarnów: MPK złagodzi swój wewnętrzny regulamin

Tarnów: MPK złagodzi swój wewnętrzny regulamin

  To konsekwencje kontroli Inspekcji Pracy. Jak już informowaliśmy, inspektorzy stwierdzili, że podczas prac komisji powypadkowej wewnętrzne instrukcje nie były przestrzegane. – Są zbyt wymagające i surowe – tłumaczy Jerzy Wiatr, prezes MPK w Tarnowie. – Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili bardzo drobne nieprawidłowości. Zbyt restrykcyjny regulamin sami dla siebie stworzyliśmy i ukręciliśmy na siebie bicz – można powiedzieć. Musimy teraz regulamin zmodyfikować, żeby był bardziej realny, bo były w nim pewne zapisy, powiedzmy, nierzeczywiste –…

Więcej

Tarnów: Inspekcja Pracy na tropie wypadków w MPK

Tarnów: Inspekcja Pracy na tropie wypadków w MPK

  Stwierdzono nieprawidłowości przy powoływaniu zespołu powypadkowego czy ustalaniu przyczyn i okoliczności tych zdarzeń. – Chodzi o nieprzestrzeganie wewnętrznych instrukcji przedsiębiorstwa – wyjaśnia Benedykt Zygadło, kierownik Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. – Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie sporządzania tych protokołów powypadkowych to były główne nieprawidłowości. Inspektorzy natomiast nie stwierdzili, by w ostatnim czasie w MPK doszło do wypadków ciężkich czy zbiorowych. W jednym z wypadków, które badaliśmy, doszło do upadku pracownika z wysokości. I w tym…

Więcej

Tarnów: PIP potwierdza – były nieprawidłowości w firmie z Mościc

Tarnów: PIP potwierdza – były nieprawidłowości w firmie z Mościc

  Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości podczas dwóch kontroli firmy z Mościc – dowiedział się reporter RDN. Przedstawiciele tarnowskiej delegatury w czasie pierwszej wizyty w kwietniu 2016 roku, zwrócili uwagę na uchybienia. – Dotyczyły one stanowisk pracy, pomieszczeń oraz urządzeń i maszyn w hali produkcyjnej – przyznaje Benedykt Zygadło, kierownik tarnowskiej delegatury Państwowej Inspekcji Pracy. – W trakcie kontroli, pracodawca wyeliminował część nieprawidłowości związanych z wyciekami oraz porządkiem na stanowiskach pracy, a także składowaniem materiałów….

Więcej

Region: Coraz więcej skarg na pracodawców

Region: Coraz więcej skarg na pracodawców

  Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie z roku na rok otrzymują coraz więcej zgłoszeń od pracowników, którzy twierdzą, że ich prawa są nagminnie łamane. – Jak zaczynałam pracę 20 lat temu to takich skarg było 150 -mówi Jadwiga Borowska, starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Jak dziś wyglądają te liczby? Od stycznia do listopada tego roku wpłynęło ich 410, z czego 60 anonimowych, a takimi Inspekcja się nie zajmuje. Jak podkreśla inspektorka, głównym przedmiotem skarg…

Więcej