Nowy Sącz: Petycja w sprawie przywrócenia Mauzoleum pod Piętą

Nowy Sącz: Petycja w sprawie przywrócenia Mauzoleum pod Piętą

  Okupanci i komuniści skazali go na zapomnienie, teraz sądeczanie uczcili jego pamięć. Z okazji 82 rocznicy zamordowania płk. Bronisława Pierackiego, grupa lokalnych działaczy zebrała się pod Sądecką Pietą. To tam przed niemiecką okupacją znajdowało się mauzoleum gorlickiego polityka i legionisty. Chcą oni przywrócenia pamiątkowego obiektu w tym miejscu i wysyłają w tej sprawie petycję do władz miasta. Sądeczanie przyznają, że płk. Pieracki jest wciąż mało znany w świadomości mieszkańców. Słyszeli, że działał na rzecz…

Więcej