Tarnów: RIO bez głosu w sprawie absolutorium

Tarnów: RIO bez głosu w sprawie absolutorium

  Wbrew zapowiedziom Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie wypowiedziała się na temat ważności lub nieważności uchwały o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa. Decyzję odroczono do piątku, 5 sierpnia. Wszystko dlatego, że delegaci Rady Miejskiej w Tarnowie wystąpili do tej instytucji z wnioskiem o zajęcie się jeszcze jednym tematem. Mowa o uchwale radnych sprzed dwóch dni, która zaskarżyła opinię RIO, bo ta w lipcu negatywnie oceniła podjętą przez Radę Miejską uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa….

Więcej