Dębica: Czy dojdzie do odwołania starosty?

Dębica: Czy dojdzie do odwołania starosty?

  Już juro radni zdecydują o losie szefa powiatowego samorządu Andrzeja Reguły i całego zarządu. Glosować będą nad wnioskiem złożonym przez 14 radnych z PiS, RiS i Wspólnoty Ziemi Dębickiej na początku lipca o jego odwołaniu. Jak przypominają rajcy, niezadowolenie dotyczy braku współpracy z opozycją i niezrozumiałych decyzji kadrowych starosty. – Bardzo złe relacje z radnymi i fatalny poziom zarządzania powiatem – wymienia Piotr Chęciek i PiS. – Czarę goryczy przelały ostatnie decyzje kadrowe starosty….

Więcej

Nowa Rada Programowa Radia RDN

Nowa Rada Programowa Radia RDN

Biskup tarnowski Andrzej Jeż powołał na kolejną kadencję nową Radę Programową Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Składa się ona z siedmiu osób. Rada jest organem doradczym. Kolegium służy biskupowi opinią i radą w sprawach dotyczących programu radia diecezjalnego. Na jej czele stoi ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, który jest przewodniczącym Rady Programowej. Nowa rada ma wiele inicjatyw. Na pierwszych spotkaniach przedstawimy swój plan działania, którego celem jest wsparcie dyrekcji i pracowników…

Więcej