Tarnów: RIO bez głosu w sprawie absolutorium

Tarnów: RIO bez głosu w sprawie absolutorium

  Wbrew zapowiedziom Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie wypowiedziała się na temat ważności lub nieważności uchwały o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa. Decyzję odroczono do piątku, 5 sierpnia. Wszystko dlatego, że delegaci Rady Miejskiej w Tarnowie wystąpili do tej instytucji z wnioskiem o zajęcie się jeszcze jednym tematem. Mowa o uchwale radnych sprzed dwóch dni, która zaskarżyła opinię RIO, bo ta w lipcu negatywnie oceniła podjętą przez Radę Miejską uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa….

Więcej

Łapanów: Absolutorium dla wójta pod znakiem zapytania

Łapanów: Absolutorium dla wójta pod znakiem zapytania

  Gmina Łapanów dostała negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie budżetu w 2015 r. Nie jest ona wiążąca dla rady w kwestii absolutorium dla wójta, rzuca jednak pewien cień na samorząd. Powodem są zaległości finansowe. Wójt Robert Roj broni się, że powstały one wcześniej, zanim zaczął kierować gminą.  – To rada decyduje, czy wójt otrzymuje absolutorium, czy nie – komentuje sprawę wójt Robert Roj. – Zaległości są, lecz nie powstały one w ubiegłym roku….

Więcej