Nowy Sącz: Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Nowy Sącz: Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Happeningi, wykłady, konferencje i wspólne wyjście do kina. Przez cały tydzień w Nowym Sączu rodziny zastępcze i wspierające je stowarzyszenia prezentują swoją działalność. Celem akcji jest nie tylko pokazanie na czym polega opieka nad dzieckiem, które z różnych przyczyn nie wychowuje się w rodzinie biologicznej, ale i poszukiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych. Przypomnijmy, rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Po przezwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności,…

Więcej

Tarnów: Rozmawiali o rodzinach zastępczych

Tarnów: Rozmawiali o rodzinach zastępczych

„Rodzina na zastępstwo, serce na zawsze” – to nazwa konferencji o pieczy zastępczej, która odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Spotkanie kompleksowo przybliżało formę opieki, która jest sprawowana w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej dziecka. Piecza zastępcza jest często mylona z adopcją. Rodzina zastępcza charakteryzuje się tymczasowością. Dziecko trafia do niej tylko na jakiś czas, a potem wraca do swojej rodziny biologicznej. Przez ten okres pracownicy starają się wyeliminować problemy, które uniemożliwiały dziecku mieszkanie…

Więcej

Tarnów: Konferencja o rodzicielstwie zastępczym

Tarnów: Konferencja o rodzicielstwie zastępczym

Jak zostać rodziną zastępczą? To jedno z pytań wtorkowej konferencji. „Rodzina na zastępstwo, serce na zawsze…” to temat spotkania, które odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Chcemy przede wszystkim pomóc osobom, które zastanawiają się nad rodzicielstwem zastępczym. Rodziny zastępcze podzielą się swoimi problemami i pozytywnymi stronami swojej funkcji. Powiemy jaką pomoc może uzyskać rodzina zastępca. Rodzicielstwo zastępcze jest bardzo potrzebne– mówi Dorota Krakowska, zastępca Prezydenta…

Więcej