Wojnicz: OSP z ministrem w szeregach

Wojnicz: OSP z ministrem w szeregach

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz został honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu. Podczas spotkania w Domu Grodzkim podkreślano ogromną potrzebę istnienia tego typu organizacji. Nowy członek honorowy może być przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Tak też było i w tym wypadku. Zgromadzeni wyrazili aprobatę jednogłośnie. Nie codziennie członkiem OSP zostaje minister. Wierzymy, że przez swoje członkostwo będzie nas wspierał i przyczyni się do rozwoju jednostki – mówi Stanisław Karpiel, zastępca komendanta, który w…

Więcej