Nowy Sącz: Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Nowy Sącz: Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Happeningi, wykłady, konferencje i wspólne wyjście do kina. Przez cały tydzień w Nowym Sączu rodziny zastępcze i wspierające je stowarzyszenia prezentują swoją działalność. Celem akcji jest nie tylko pokazanie na czym polega opieka nad dzieckiem, które z różnych przyczyn nie wychowuje się w rodzinie biologicznej, ale i poszukiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych. Przypomnijmy, rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Po przezwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności,…

Więcej