Tarnów: Pracownicy się skarżą na pracodawców

Tarnów: Pracownicy się skarżą na pracodawców

  Do tarnowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie trafiają żale na szefów, którzy nie udzielają dłuższego, dwutygodniowego wolnego. Według prawa pracownik powinien każdego roku wziąć urlop na przynajmniej 14 kalendarzowych dni z rzędu.  – Najczęściej słyszymy skargi na zaniżanie przez pracodawcę wymiaru urlopu – mówi Jadwiga Borowska, starszy specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. – Nie wszyscy pracodawcy wiedzą, że do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy…

Więcej

Tarnów: Niewykorzystane urlopy plagą samorządów w regionie

Tarnów: Niewykorzystane urlopy plagą samorządów w regionie

  W Starostwie Powiatowym w Tarnowie największe zaległości ma wicestarosta Zbigniew Karciński. Do wykorzystania ma jeszcze 24 dni z poprzedniego roku. Pozostali członkowie zarządu od kilku do kilkunastu dni. Jeśli chodzi o nadgodziny to, jak wyjaśnia Wacław Prażuch, sekretarz powiatu, ani starostowie, ani pozostali członkowie zarządu nie mają płatnych nadgodzin.  – Członkowie zarządu mają nienormowany czas pracy i nadgodziny spędzone na różnego rodzaju spotkaniach i uroczystościach – po godzinach pracy – są w ramach etatu….

Więcej