Diecezja tarnowska ma nowych diakonów

Diecezja tarnowska ma nowych diakonów

28 alumnów piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w Dąbrowie Tarnowskiej i Chomranicach. Diakoni przyjmują na siebie poważne zobowiązania do zachowania celibatu, posłuszeństwa biskupowi i do odmawiania brewiarza. – Od tego momentu już nie należę do siebie – mówi diakon Łukasz Mikoś.  – Całkowicie należę do Pana Boga i do Kościoła. To wyraża się chociażby w przyrzeczeniu posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Od tego momentu kieruję się wolą Kościoła, a nie tym co ja chcę i…

Więcej

Tarnów: Dzień Otwarty w Wyższym Seminarium Duchownym

Tarnów: Dzień Otwarty w Wyższym Seminarium Duchownym

  Chłopcy z całej diecezji zobaczą, jak wygląda formacja i nauka w tarnowskim seminarium. Uczelnia organizuje w sobotę, 6 maja, dzień otwarty. – Może także w taki sposób zrodzą się powołania do kapłaństwa – mówi rektor seminarium ks. Andrzej Michalik. – Jestem przekonany, że ci, którzy tutaj przyjeżdżają w części to są chłopcy, którzy już są troszkę zainteresowani albo w ocenie duszpasterzy rokują taką możliwość i wychodzi im się naprzeciw, by im to seminarium jakoś…

Więcej

Tarnów: WSD zaprasza na dzień otwarty [WIDEO]

Tarnów: WSD zaprasza na dzień otwarty [WIDEO]

  Zbliża się Dzień Otwarty w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Będą m.in. spotkania z klerykami, wykład, Msza, adoracja, koncert, a na koniec mecz piłki nożnej. Taka możliwość już 6 maja, wcześniej trzeba się jednak zgłosić. – Seminarium jest takim miejscem, które budzi zainteresowanie nie tylko młodych ludzi , którzy ewentualnie myślą o tym, czy nie powinienem zostać księdzem. Pokażemy ten budynek od środka – mówi rektor ks. Andrzej Michalik. Dzień otwarty w tarnowskim seminarium…

Więcej

Diecezja: Rozpoczął się kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Diecezja: Rozpoczął się kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

  Diecezja tarnowska będzie miała kolejnych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Mężczyźni rozpoczęli specjalny kurs w Tarnowie. Księża proboszczowie zgłosili ok. siedemdziesięciu kandydatów. Po kursie będą oni mogli zanosić Komunię św. do domów osób starszych i chorych, a także rozdawać ją w kościołach. – W naszej parafii są już nadzwyczajni szafarze, ale ksiądz proboszcz chce, by było nas więcej i by częściej odwiedzać chorych  – mówią kandydaci z Ołpin. Z parafii św. Heleny w Nowym Sączu…

Więcej

Diecezja: Na sesji dziekanów o kulcie maryjnym

Diecezja: Na sesji dziekanów o kulcie maryjnym

  O tym jak ożywić kult maryjny i wpłynąć na większą pobożność maryjną, która ma wyrażać się w codziennym życiu rozmawiali kapłani podczas sesji dziekańskiej w Tarnowie. Nabożeństwa maryjne zajmują bowiem bardzo dużo miejsca w praktykach parafialnych. – Wspólna wymiana opinii to także swego rodzaju przygotowanie do zbliżającego się V Synodu Diecezji Tarnowskiej – mówi ks. dr Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. – Kult maryjny od wielu lat już nie był podejmowany na…

Więcej

Tarnów: Uroczystość ku czci św. Tomasza

Tarnów: Uroczystość ku czci św. Tomasza

  Jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa obchodzi 7 marca swoje święto. Święty Tomasz z Akwinu był filozofem, teologiem i profesorem uniwersytetu paryskiego. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie przybliża jego postać. – To wzór do naśladowania dla naszych studentów – mówi ks. dr hab. Andrzej Michalik, rektor seminarium. –Jest patronem studentów teologii. Od wielu lat jest też patronem naszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Co roku obchodzimy więc uroczystość ku jego czci – dodaje rektor….

Więcej

Dieceja: Alumni będą kwestować na cmentarzach

Dieceja: Alumni będą kwestować na cmentarzach

  Na cmentarzach diecezji tarnowskiej będą zbierane ofiary na utrzymanie tarnowskiego seminarium i kolejne remonty tej uczelni. 1 listopada na około czterystu nekropoliach kwestować będą alumni, a także członkowie ruchów i stowarzyszeń. Taka zbiórka jest organizowana w diecezji od 20 lat. – Na początku zbieraliśmy ofiary na rozbudowę seminarium- budowę nowego gmachu i kaplicy. Teraz ciągle są potrzeby na bieżące funkcjonowanie i remonty – mówi rektor ks. Andrzej Michalik. –W budynku, który powstał jako pierwszy…

Więcej

Tarnów: Studiowanie teologii czas zacząć [ZDJĘCIA]

Tarnów: Studiowanie teologii czas zacząć [ZDJĘCIA]

  Ponad czterdzieści osób rozpoczęło pierwszy rok studiów teologicznych w Tarnowie. W tym gronie większość stanowią klerycy, a sześć osób to studenci świeccy. Na wszystkich rocznikach na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie studiuje ponad dwieście osób. – Jesteśmy w tej chwili drugim Wydziałem Teologicznym w Polsce, jeśli chodzi o liczbę studentów zgłębiających tę dziedzinę – mówi dziekan ks. dr hab. Janusz Królikowski. – Ci, którzy do nas przychodzą mają mocno określone, że chcą studiować, że szukają…

Więcej

Tarnów: Rozpoczęcie roku w Wyższym Seminarium Duchownym

Tarnów: Rozpoczęcie roku w Wyższym Seminarium Duchownym

  Msza św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża rozpoczęła kolejny rok nauki i formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Będzie mu towarzyszyć hasło ‚Idźcie i głoście Ewangelię”. – Chodzi o pewien dynamizm w zaangażowaniu w życie Kościoła. Zwraca na to uwagę Ojciec Święty Franciszek. Bardzo mocno to podkreślał w czasie Światowych Dni Młodzieży. Mówił o schodzeniu z kanapy, o wyjściu w świat. To całe jego nauczanie, otwarcie się na współczesny świat z niepowtarzalną…

Więcej

Tarnów: Ogólnopolskie sympozjum o liturgii w WSD

Tarnów: Ogólnopolskie sympozjum o liturgii w WSD

  Dzielili się doświadczeniami, pogłębiali własną wiedzę i rozmawiali o tym, jak poprzez dobrze przygotowaną liturgię więcej osób przyciągnąć do Kościoła. W Tarnowie zakończyło się ogólnopolskie sympozjum o liturgii. – To dla nas swego rodzaju formacja intelektualna – mówi ks. Stanisław Mieszczak, sercanin, wykładowca liturgiki na Uniwersytecie JPII w Krakowie. – Tak jak np. temat Słowa Bożego, jego rola i sposób przedstawiania tego w wykładzie jest niewątpliwie ubogacający. Dlatego z jednej strony to na pewno…

Więcej
1 2 3