Tarnów: Radni kontra Regionalna Izba Obrachunkowa

Tarnów: Radni kontra Regionalna Izba Obrachunkowa

  Miejscy rajcy nie zgadzają się z opinią RIO, która odnosi się krytycznie do nieudzielenia absolutorium prezydentowi Romanowi Ciepieli, na sesji nadzwyczajnej zdecydowali więc o jej zaskarżeniu. Głosowało w ten sposób 15 radnych, przeciw było 7. Samo zaskarżenie nic nie daje, ale prawo daje taką możliwość. Radni PiS-tłumaczą, że ich zdaniem uchwała RIO nie miała podstaw prawnych, stąd ich stanowczy sprzeciw. W opinii Izby z kolei, jak informowaliśmy, decyzja o nieudzieleniu absolutorium została podjęta bez…

Więcej